Unit 06/16 06/17 06/18 06/19 06/20 06/21 06/22 06/23 06/24 06/25 06/26 06/27 06/28 06/29 06/30 07/01 07/02 07/03
Na Hale O Keauhou, Townhome B-1 $119 $119 $119 $119
Na Hale O Keauhou, Townhome C-4 $179 $179 $179 $179 $179 $179 $179 $179 $179 $179 $179 $179 $179 $179
Na Hale O Keauhou, Townhome D-6 $139 $139
Na Hale O Keauhou, Townhome I-3 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149
Na Hale O Keauhou, Townhome J-2
Na Hale O Keauhou, Townhome K-1 $129 $129
Na Hale O Keauhou, Townhome K-2 $129 $129 $129 $129 $129 $129 $129
Na Hale O Keauhou, Townhome L-6 $129 $129 $129 $129
Na Hale O Keauhou, Townhome M-4 $149 $149 $149 $149 $149 $149
Na Hale O Keauhou, Townhome N-6 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149