Unit 04/20 04/21 04/22 04/23 04/24 04/25 04/26 04/27 04/28 04/29 04/30 05/01 05/02 05/03 05/04 05/05 05/06 05/07
Na Hale O Keauhou, Townhome B-1
Na Hale O Keauhou, Townhome C-4 $149 $149
Na Hale O Keauhou, Townhome D-6 $129 $129 $129 $129 $129 $129 $129 $129
Na Hale O Keauhou, Townhome I-3
Na Hale O Keauhou, Townhome I-6
Na Hale O Keauhou, Townhome J-2 $99 $99
Na Hale O Keauhou, Townhome K-1 $119 $119 $119 $119 $119 $119 $119
Na Hale O Keauhou, Townhome K-2 $129 $129 $129 $129
Na Hale O Keauhou, Townhome L-6 $119
Na Hale O Keauhou, Townhome M-4 $149
Na Hale O Keauhou, Townhome N-6 $149 $149 $149 $149