Unit 03/24 03/25 03/26 03/27 03/28 03/29 03/30 03/31 04/01 04/02 04/03 04/04 04/05 04/06 04/07 04/08 04/09 04/10
Na Hale O Keauhou, Townhome B-1 $139 $139 $139 $139 $139 $139
Na Hale O Keauhou, Townhome C-4 $199 $199 $199
Na Hale O Keauhou, Townhome D-6 $169 $169 $169 $169 $169 $169 $169 $169 $169 $169 $169
Na Hale O Keauhou, Townhome I-3 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189
Na Hale O Keauhou, Townhome J-2
Na Hale O Keauhou, Townhome K-1 $179 $179 $179
Na Hale O Keauhou, Townhome K-2 $229 $229 $229 $229 $229 $229 $229 $229 $229
Na Hale O Keauhou, Townhome L-6 $159 $159 $159 $159 $159 $159 $159 $159 $159 $159 $159 $159
Na Hale O Keauhou, Townhome M-4 $159 $159 $159
Na Hale O Keauhou, Townhome M-6
Na Hale O Keauhou, Townhome N-6 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189