Unit 07/20 07/21 07/22 07/23 07/24 07/25 07/26 07/27 07/28 07/29 07/30 07/31 08/01 08/02 08/03 08/04 08/05 08/06
Na Hale O Keauhou, Townhome B-1 $119 $119 $119 $119 $119 $119 $119 $119 $119 $119
Na Hale O Keauhou, Townhome C-4 $169 $169 $169 $169 $169 $169
Na Hale O Keauhou, Townhome D-6 $139 $139 $139 $139
Na Hale O Keauhou, Townhome I-3 $139 $139 $139 $139 $139 $139
Na Hale O Keauhou, Townhome I-6
Na Hale O Keauhou, Townhome J-2
Na Hale O Keauhou, Townhome K-1 $129 $129 $129
Na Hale O Keauhou, Townhome K-2 $129 $129 $129
Na Hale O Keauhou, Townhome L-6 $129 $129 $129 $129 $129
Na Hale O Keauhou, Townhome M-4 $149 $149 $149 $149
Na Hale O Keauhou, Townhome N-6 $149 $149 $149 $149 $149 $149