Unit 01/24 01/25 01/26 01/27 01/28 01/29 01/30 01/31 02/01 02/02 02/03 02/04 02/05 02/06 02/07 02/08 02/09 02/10
Na Hale O Keauhou, Townhome B-1 $139 $139 $139 $139 $139 $139
Na Hale O Keauhou, Townhome C-4 $199
Na Hale O Keauhou, Townhome D-6 $169 $169 $169 $169 $169
Na Hale O Keauhou, Townhome I-3 $189
Na Hale O Keauhou, Townhome J-2
Na Hale O Keauhou, Townhome K-1
Na Hale O Keauhou, Townhome K-2 $229 $229 $229 $229 $229 $229 $229
Na Hale O Keauhou, Townhome L-6
Na Hale O Keauhou, Townhome M-4
Na Hale O Keauhou, Townhome M-6
Na Hale O Keauhou, Townhome N-6 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189