Unit 05/26 05/27 05/28 05/29 05/30 05/31 06/01 06/02 06/03 06/04 06/05 06/06 06/07 06/08 06/09
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Townhome 177 $109 $109 $109 $109 $109 $109 $109
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Townhome 187 $109 $109 $109
Kanaloa at Kona, Condo 203 $129 $129 $129 $129 $129 $129 $129
Kanaloa at Kona, Condo 703 $159 $159
Kanaloa at Kona, Condo 704 $119 $119 $119 $119 $119 $119 $119 $119 $119 $119 $119
Na Hale O Keauhou, Townhome B-1 $119 $119 $119
Na Hale O Keauhou, Townhome C-4 $179 $179 $179 $179
Na Hale O Keauhou, Townhome D-6 $129 $129 $129 $129 $129 $129
Kona Reef, Condo F-26 $109 $109 $109 $109 $109 $109 $109
Na Hale O Keauhou, Townhome I-3 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149
Na Hale O Keauhou, Townhome J-2 $99 $99
Na Hale O Keauhou, Townhome K-1 $129 $129 $129 $129 $129 $129 $129
Na Hale O Keauhou, Townhome K-2
Na Hale O Keauhou, Townhome L-6 $119 $119 $119 $119 $119 $119
Na Hale O Keauhou, Townhome M-4
Na Hale O Keauhou, Townhome N-6 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149
Kanaloa at Kona, Condo 1203 $89 $89 $89 $89
Kanaloa at Kona, Condo 1404 $229 $229 $229 $229 $229 $229 $229 $229
Kanaloa at Kona, Condo 1502 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149
Kanaloa at Kona, Condo 1503
Kanaloa at Kona, Condo 1603 $159 $159
Kanaloa at Kona, Condo 1604 $119 $119 $119 $119 $119 $119
Kanaloa at Kona, Condo 1605
Kanaloa at Kona, Condo 1801 $149 $149 $149 $149 $149
Kanaloa at Kona, Condo 1803 $229 $229 $229 $229 $229
Kanaloa at Kona, Condo 1804 $249 $249 $249
Kanaloa at Kona, Condo 2003 $219 $219
Kanaloa at Kona, Condo 2004 $149 $149 $149 $149 $149 $149
Kanaloa at Kona, Condo 2104 $129 $129 $129 $129 $129 $129 $129 $129 $129 $129
Kanaloa at Kona, Condo 2403 $209 $209 $209 $209 $209 $209
Kanaloa at Kona, Condo 2503 $129 $129 $129 $129 $129 $129
Kanaloa at Kona, Condo 2601 $129 $129 $129 $129 $129 $129 $129 $129
Kanaloa at Kona, Condo 2602
Kanaloa at Kona, Condo 2904
Kanaloa at Kona, Condo 3001 $129 $129 $129 $129 $129 $129 $129 $129 $129
Kanaloa at Kona, Condo 3104 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189
Kanaloa at Kona, Condo 3403 $123 $123 $123 $123 $123 $123 $123 $123 $123 $123 $123 $123 $123
Kanaloa at Kona, Condo 3502 $119 $119
Kanaloa at Kona, Condo 3504 $139 $139 $139 $139
Kanaloa at Kona, Condo 3601 $149 $149 $149
Kanaloa at Kona, Condo 3602 $199 $199 $199 $199 $199
Kanaloa at Kona, Condo 3702 $159 $159 $159 $159 $159 $159
Kanaloa at Kona, Condo 3703 $229
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 1-102 $159 $159 $159 $159 $159 $159 $159 $159 $159
Beach Villas at Kahaluu, Villa 1-201 $129 $129
Beach Villas at Kahaluu, Villa 1-202
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 1-202
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 1-203 $129 $129 $129 $129 $129 $129 $129 $129
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 1-301 $199 $199 $199
Kona Coast Resort, Condo 1-304 $99
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 1-306 $169 $169 $169 $169
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 2-102 $119 $119 $119 $119 $119
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 2-202 $159 $159
Kona Coast Resort, Condo 2-203 $119 $119 $119 $119 $119 $119 $119 $119 $119 $119 $119 $119 $119
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 2-302 $169 $169 $169 $169 $169 $169 $169
Kona Coast Resort, Townhome 4-102 $199 $199 $199 $199 $199
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 5-101 $189 $189 $189 $189 $189
Kona Coast Resort, Condo 5-102 $89 $89 $89 $89 $89 $89
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 5-103
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 5-201 $199 $199 $199 $199 $199 $199
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 5-203
Kona Coast Resort, Townhome 7-106 $179 $179 $179 $179 $179 $179 $179 $179 $179 $179 $179 $179 $179
Kona Coast Resort, Condo 10-201 $119 $119 $119 $119 $119 $119