Unit 09/25 09/26 09/27 09/28 09/29 09/30 10/01 10/02 10/03 10/04 10/05 10/06 10/07 10/08 10/09
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Townhome 177 $109 $109 $109 $109
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Townhome 187 $119 $119 $119 $119 $119 $119 $119 $119
Kanaloa at Kona, Condo 203 $119 $119 $119 $119 $119 $119 $119 $119
Kanaloa at Kona, Condo 703 $159 $159 $159 $159 $159 $159 $159 $159 $159 $159 $279 $279 $279 $279
Kanaloa at Kona, Condo 704 $109 $109
Na Hale O Keauhou, Townhome B-1
Na Hale O Keauhou, Townhome C-4 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $199
Na Hale O Keauhou, Townhome D-6
Kona Reef, Condo F-26 $89 $89 $89 $89 $89 $89 $89 $89 $89 $89 $99 $99 $99
Na Hale O Keauhou, Townhome I-3 $129 $129 $129 $129 $129 $129 $129 $129 $129 $129 $229 $229
Na Hale O Keauhou, Townhome I-6
Na Hale O Keauhou, Townhome J-2
Na Hale O Keauhou, Townhome K-1 $119 $119 $119 $199 $199 $199
Na Hale O Keauhou, Townhome K-2 $139 $139 $139 $139
Na Hale O Keauhou, Townhome L-6 $129 $129 $249
Na Hale O Keauhou, Townhome M-4 $149 $149 $149 $149 $149
Na Hale O Keauhou, Townhome N-6 $149 $149 $149 $149
Kanaloa at Kona, Condo 1203 $89 $89 $89 $89 $89 $89 $89 $89 $89
Kanaloa at Kona, Condo 1404 $229 $229 $229 $229 $229 $229 $229 $229 $229 $229
Kanaloa at Kona, Condo 1502 $129 $229 $229 $229 $229
Kanaloa at Kona, Condo 1503 $129 $129 $129 $129 $129 $129 $249
Kanaloa at Kona, Condo 1604 $99 $99 $99 $99
Kanaloa at Kona, Condo 1605 $149
Kanaloa at Kona, Condo 1801 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $249 $249 $249 $249
Kanaloa at Kona, Condo 1803 $219 $219 $219 $219 $309 $309 $309
Kanaloa at Kona, Condo 1804 $209 $209
Kanaloa at Kona, Condo 2003 $199 $199 $199 $199 $199 $199 $199 $199
Kanaloa at Kona, Condo 2004 $149 $149 $149 $149
Kanaloa at Kona, Condo 2104 $179
Kanaloa at Kona, Condo 2403 $189 $349
Kanaloa at Kona, Condo 2503 $129 $129
Kanaloa at Kona, Condo 2601 $129 $129 $129 $129 $129 $129 $189 $189 $189 $189
Kanaloa at Kona, Condo 2602 $199 $199
Kanaloa at Kona, Condo 2904 $109 $109 $109 $109 $109 $109 $109
Kanaloa at Kona, Condo 3104 $199 $199 $199 $199 $199 $309 $309 $309
Kanaloa at Kona, Condo 3304 $179
Kanaloa at Kona, Condo 3403 $129 $129 $129 $129 $129 $129 $129 $129 $129 $179 $179 $179 $179
Kanaloa at Kona, Condo 3502 $119 $119 $119 $119 $119 $119 $119 $119 $119 $119 $149
Kanaloa at Kona, Condo 3504 $139 $139 $139 $139 $139 $139 $139 $169 $169 $169
Kanaloa at Kona, Condo 3601 $149 $149 $149 $149 $149 $159
Kanaloa at Kona, Condo 3602 $199
Kanaloa at Kona, Condo 3702 $149 $149 $149 $149
Kanaloa at Kona, Condo 3703 $249 $249 $249 $249 $249 $249 $249 $249 $249 $349 $349 $349 $349
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 1-102 $279 $279 $279 $279
Beach Villas at Kahaluu, Villa 1-201 $129 $199 $199 $199
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 1-202 $139 $139
Beach Villas at Kahaluu, Villa 1-202 $149 $149 $149 $209 $209
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 1-203 $129 $129 $129 $129 $129 $129 $129 $129 $129
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 1-301 $149 $149 $219 $219
Kona Coast Resort, Condo 1-304 $99 $99 $99 $99 $99
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 1-306 $169
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 2-102
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 2-202 $139 $139 $269 $269 $269 $269
Kona Coast Resort, Condo 2-203 $119 $119 $119 $119
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 2-302
Kona Coast Resort, Townhome 4-102 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 5-101
Kona Coast Resort, Condo 5-102 $89 $149 $149
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 5-103 $99 $99 $99 $99 $99
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 5-201 $189
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 5-203 $149 $299 $299
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 7-102 $69 $69 $149 $149 $149 $149
Kona Coast Resort, Townhome 7-106 $149
Kona Coast Resort, Condo 10-201 $119 $119 $119 $119 $119 $119 $119 $119 $119 $119 $169 $169 $169 $169
Kona Vacation Homes, Hale Kona $439 $439 $439 $439 $439
Kona Vacation Homes, Hale Keauhou $199 $199 $199 $199 $199 $199 $199 $199 $199 $299 $299 $299 $299