Unit 03/22 03/23 03/24 03/25 03/26 03/27 03/28 03/29 03/30 03/31 04/01 04/02 04/03 04/04 04/05 04/06 04/07 04/08
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Townhome 177 $129 $129 $129 $129 $129 $129
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Townhome 187 $139 $139 $139 $139 $139 $139 $139
Kanaloa at Kona, Condo 203 $209 $209 $209 $209 $209 $209 $209 $209 $209 $209 $209 $209 $209 $209 $209 $209
Kanaloa at Kona, Condo 703
Kanaloa at Kona, Condo 704 $139 $139 $139
Na Hale O Keauhou, Townhome B-1 $139 $139 $139 $139 $139
Na Hale O Keauhou, Townhome C-4 $199 $199 $199
Na Hale O Keauhou, Townhome D-6 $169 $169 $169 $169 $169 $169 $169 $169 $169
Kona Reef, Condo F-26 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149
Na Hale O Keauhou, Townhome I-3 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189
Na Hale O Keauhou, Townhome J-2
Na Hale O Keauhou, Townhome K-1 $179 $179 $179
Na Hale O Keauhou, Townhome K-2 $229 $229 $229 $229 $229 $229 $229
Na Hale O Keauhou, Townhome L-6 $159 $159 $159 $159 $159 $159 $159 $159 $159 $159
Na Hale O Keauhou, Townhome M-4 $159
Na Hale O Keauhou, Townhome M-6
Na Hale O Keauhou, Townhome N-6 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189
Kanaloa at Kona, Condo 1203 $119 $119 $119 $119 $119 $119
Kanaloa at Kona, Condo 1404 $249 $249 $249 $249 $249 $249 $249 $249 $249 $249 $249 $249 $249 $249 $249
Kanaloa at Kona, Condo 1502
Kanaloa at Kona, Condo 1503 $249 $249 $249 $249 $249 $249
Kanaloa at Kona, Condo 1604
Kanaloa at Kona, Condo 1605 $299
Kanaloa at Kona, Condo 1801 $169 $169 $169
Kanaloa at Kona, Condo 1803 $249 $249 $249 $249
Kanaloa at Kona, Condo 1804 $259 $259 $259 $259
Kanaloa at Kona, Condo 2003 $269 $269 $269
Kanaloa at Kona, Condo 2004
Kanaloa at Kona, Condo 2104 $149 $149
Kanaloa at Kona, Condo 2403 $249 $249 $249 $249 $249
Kanaloa at Kona, Condo 2503 $179 $179 $179 $179 $179 $179 $179 $179 $179 $179 $179 $179 $179 $179 $179 $179 $179
Kanaloa at Kona, Condo 2601 $159 $159 $159 $159 $159 $159
Kanaloa at Kona, Condo 2602 $219 $219 $219 $219 $219 $219
Kanaloa at Kona, Condo 2904 $169 $169 $169 $169 $169 $169 $169
Kanaloa at Kona, Condo 3104
Kanaloa at Kona, Condo 3304 $249 $249 $249
Kanaloa at Kona, Condo 3403 $135 $135 $135 $135 $135 $135 $135
Kanaloa at Kona, Condo 3502 $149 $149 $149 $149
Kanaloa at Kona, Condo 3504 $219 $219 $219 $219 $219
Kanaloa at Kona, Condo 3601 $189 $189 $189 $189 $189
Kanaloa at Kona, Condo 3602 $259 $259 $259 $259 $259 $259 $259
Kanaloa at Kona, Condo 3702 $249 $249 $249 $249 $249 $249
Kanaloa at Kona, Condo 3703 $249 $249 $249 $249 $249
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 1-102 $194
Beach Villas at Kahaluu, Villa 1-201 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 1-202 $189 $189
Beach Villas at Kahaluu, Villa 1-202 $169 $169 $169
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 1-203 $199 $199 $199 $199 $199 $199
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 1-301 $269 $269 $269 $269 $269
Kona Coast Resort, Condo 1-304 $149 $149 $149
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 1-306 $209 $209 $209
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 2-102 $169 $169
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 2-202 $239 $239
Kona Coast Resort, Condo 2-203
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 2-302 $169
Kona Coast Resort, Townhome 4-102 $349 $349 $349 $349 $349 $349 $349 $349 $349 $349 $349 $349 $349 $349 $349 $349
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 5-101
Kona Coast Resort, Condo 5-102 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 5-103 $159 $159 $159
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 5-201 $299 $299 $299 $299 $299 $299 $299 $299 $299 $299 $299
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 5-203
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 7-102
Kona Coast Resort, Townhome 7-106 $209 $209 $209 $209
Kona Coast Resort, Condo 10-201 $139 $139 $139