Unit 12/12 12/13 12/14 12/15 12/16 12/17 12/18 12/19 12/20 12/21 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 12/28 12/29
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Townhome 177 $149 $149 $149 $149 $149
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Townhome 187 $109 $109 $209 $209 $209 $209 $209 $209 $209
Kanaloa at Kona, Condo 203 $119 $119 $219 $219 $219 $219 $219
Kanaloa at Kona, Condo 703 $159 $159 $269 $269 $269 $269 $269
Kanaloa at Kona, Condo 704 $109 $109 $199 $199 $199 $199 $199 $199
Na Hale O Keauhou, Townhome B-1
Na Hale O Keauhou, Townhome C-4 $189 $189 $189 $189 $189
Na Hale O Keauhou, Townhome D-6 $169 $169 $169
Kona Reef, Condo F-26 $99 $99 $169 $169 $169 $169
Na Hale O Keauhou, Townhome I-3 $219 $219 $219 $219 $219 $219
Na Hale O Keauhou, Townhome J-2 $159 $159
Na Hale O Keauhou, Townhome K-1 $119 $119 $169 $169 $169 $169 $169
Na Hale O Keauhou, Townhome K-2 $149 $149 $199 $199 $199
Na Hale O Keauhou, Townhome L-6 $129 $129 $159 $159 $159 $159
Na Hale O Keauhou, Townhome M-4 $249 $249 $249 $249
Na Hale O Keauhou, Townhome N-6 $189
Kanaloa at Kona, Condo 1203 $89 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149
Kanaloa at Kona, Condo 1404
Kanaloa at Kona, Condo 1502 $139 $189 $189 $189 $189 $189 $189
Kanaloa at Kona, Condo 1503
Kanaloa at Kona, Condo 1604 $119 $119 $199 $199 $199 $199 $199 $199 $199 $199 $199
Kanaloa at Kona, Condo 1605 $299 $299 $299 $299 $299 $299 $299
Kanaloa at Kona, Condo 1801 $149 $149 $199 $199 $199 $199 $199 $199
Kanaloa at Kona, Condo 1803 $249 $249
Kanaloa at Kona, Condo 1804 $319 $319
Kanaloa at Kona, Condo 2003
Kanaloa at Kona, Condo 2004 $219 $219 $219
Kanaloa at Kona, Condo 2104 $199 $199 $199 $199 $199 $199
Kanaloa at Kona, Condo 2403 $329 $329
Kanaloa at Kona, Condo 2503 $229 $229 $229 $229 $229 $229 $229 $229 $229 $229 $229
Kanaloa at Kona, Condo 2601 $129 $249 $249 $249 $249 $249 $249
Kanaloa at Kona, Condo 2602 $449 $449 $449 $449 $449 $449
Kanaloa at Kona, Condo 2904 $149 $149 $149
Kanaloa at Kona, Condo 3104 $199 $249 $249
Kanaloa at Kona, Condo 3304 $249 $249
Kanaloa at Kona, Condo 3403 $160 $175 $175 $175
Kanaloa at Kona, Condo 3502 $119 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189
Kanaloa at Kona, Condo 3504 $139 $179 $179 $179 $179 $179 $179 $179
Kanaloa at Kona, Condo 3601 $169
Kanaloa at Kona, Condo 3602
Kanaloa at Kona, Condo 3702 $149 $149 $249 $249
Kanaloa at Kona, Condo 3703
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 1-102 $189 $189 $189 $189 $189
Beach Villas at Kahaluu, Villa 1-201 $129 $129 $169 $169 $169 $169 $169 $169 $169 $169
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 1-202 $139 $189 $189 $189 $189
Beach Villas at Kahaluu, Villa 1-202 $209 $209 $209 $209 $209
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 1-203 $129 $129 $199 $199 $199 $199 $199
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 1-301 $249 $249 $249 $249 $249 $249 $249
Kona Coast Resort, Condo 1-304 $99
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 1-306 $209 $209 $209
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 2-102 $149 $149 $149
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 2-202 $219 $219 $219 $219 $219 $219 $219 $229
Kona Coast Resort, Condo 2-203
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 2-302
Kona Coast Resort, Townhome 4-102 $199 $199 $349 $349 $349 $349 $349 $349 $349
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 5-101 $269 $269
Kona Coast Resort, Condo 5-102 $89 $149 $149 $149 $149
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 5-103 $219 $219 $219 $219 $219 $219 $219
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 5-201 $389 $389 $389 $389 $389 $389
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 5-203 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 7-102 $139 $139 $139 $139 $139
Kona Coast Resort, Townhome 7-106 $129 $129 $209 $209
Kona Coast Resort, Condo 10-201 $119 $119 $159 $159 $159 $159 $159 $159 $159 $159
Kona Vacation Homes, Hale Kona
Kona Vacation Homes, Hale Keauhou $199 $299 $299 $299