Unit 04/19 04/20 04/21 04/22 04/23 04/24 04/25 04/26 04/27 04/28 04/29 04/30 05/01 05/02 05/03 05/04 05/05 05/06
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Townhome 177
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Townhome 187 $119
Kanaloa at Kona, Condo 203 $119
Kanaloa at Kona, Condo 703 $125
Kanaloa at Kona, Condo 704 $109 $109 $109 $109 $109
Na Hale O Keauhou, Townhome B-1
Na Hale O Keauhou, Townhome C-4 $149 $149 $149
Na Hale O Keauhou, Townhome D-6 $129 $129 $129 $129 $129 $129 $129 $129
Na Hale O Keauhou, Townhome I-3
Na Hale O Keauhou, Townhome I-6
Na Hale O Keauhou, Townhome J-2 $99 $99
Na Hale O Keauhou, Townhome K-1 $119 $119 $119 $119 $119 $119 $119
Na Hale O Keauhou, Townhome K-2 $129 $129 $129 $129
Na Hale O Keauhou, Townhome L-6 $119 $119
Na Hale O Keauhou, Townhome M-4 $149
Na Hale O Keauhou, Townhome N-6 $149 $149 $149 $149 $149
Kanaloa at Kona, Condo 1203 $89
Kanaloa at Kona, Condo 1404
Kanaloa at Kona, Condo 1502 $129 $129 $129 $129 $129
Kanaloa at Kona, Condo 1503 $149 $149 $149
Kanaloa at Kona, Condo 1603
Kanaloa at Kona, Condo 1604 $119
Kanaloa at Kona, Condo 1801 $149 $149 $149 $149
Kanaloa at Kona, Condo 1803 $199 $199
Kanaloa at Kona, Condo 1804 $289 $289
Kanaloa at Kona, Condo 2003 $219
Kanaloa at Kona, Condo 2004 $149 $149 $149 $149 $149
Kanaloa at Kona, Condo 2104 $129 $129
Kanaloa at Kona, Condo 2403
Kanaloa at Kona, Condo 2503 $129 $129 $129 $129 $129
Kanaloa at Kona, Condo 2601 $129 $129 $129
Kanaloa at Kona, Condo 2602
Kanaloa at Kona, Condo 2904
Kanaloa at Kona, Condo 3104 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189 $189
Kanaloa at Kona, Condo 3304 $199
Kanaloa at Kona, Condo 3403
Kanaloa at Kona, Condo 3502 $119
Kanaloa at Kona, Condo 3504
Kanaloa at Kona, Condo 3601 $149 $149 $149 $149
Kanaloa at Kona, Condo 3602 $249 $249 $249
Kanaloa at Kona, Condo 3702
Kanaloa at Kona, Condo 3703 $249 $249 $249 $249 $249 $249 $249 $249 $249 $249 $249
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 1-102 $149
Beach Villas at Kahaluu, Villa 1-201
Beach Villas at Kahaluu, Villa 1-202 $149
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 1-202 $169 $169 $169 $169
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 1-203 $119
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 1-301
Kona Coast Resort, Condo 1-304 $99
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 1-306 $159
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 2-102 $119 $119 $119 $119 $119 $119
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 2-202 $179 $179 $179 $179 $179 $179 $179
Kona Coast Resort, Condo 2-203 $119 $119 $119
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 2-302 $169 $169 $169 $169 $169 $169
Kona Coast Resort, Townhome 4-102 $329 $329 $329 $329 $329 $329 $329 $329 $329 $329 $329 $329 $329 $329 $329 $329 $329
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 5-101 $159 $159 $159 $159
Kona Coast Resort, Condo 5-102 $89 $89 $89 $89 $89
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 5-103 $139 $139 $139 $139
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 5-201 $189 $189 $189 $189 $189 $189
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 5-203 $139 $139 $139
Keauhou Kona Surf and Racquet Club, Condo 7-102
Kona Coast Resort, Townhome 7-106 $119 $119 $119 $119 $119 $119 $119
Kona Coast Resort, Condo 10-201 $119 $119
Kona Vacation Homes, Hale Kona